Inschrijving Mosselrace 2020

Inschrijving Mosselrace 2020

30 maart 2020 om 21:07 uur

Eerder hebben we laten weten dat de inschrijving van Mosselrace vanaf 1 april geopend zal worden. Inmiddels zijn diverse organisaties al gedwongen geweest om hun wedstrijd af te gelasten, en is het ook niet vanzelfsprekend dat Mosselrace wel door kan gaan. Hierbij hebben wij ook rekening te houden met de Visserijdagen die tegelijkertijd plaatsvinden.

Desondanks willen we als organisatie wel de inschrijving openen zoals gepland. Wel willen we iedereen vragen het inschrijfgeld nog niet over te maken, tot er meer duidelijkheid is over het al dan niet doorgaan van de Mosselrace. We zullen t.z.t. hierover contact opnemen met de ingeschreven teams.

In verband met de hoofdklasse nominatie zullen we de door de FSN verplichte voorinschrijving voor hoofdklasse sloepen openen op 1 april 20:00

De volgende dag, 2 april 20:00, zal de inschrijving ook voor alle andere klassen geopend worden.